CodeWeek 2021

Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. V týždni od 18. -22. októbra 2021 sme na našej škole pripravili pre žiakov I. a II. stupňa aktivity v rámci tejto iniciatívy, ktoré boli zamerané na prácu z robotmi, rozvíjanie algoritmicko-logického myslenia a samozrejme fantázie.