Čo sa skrýva v čitateľských vrecúškach?

Čitateľské vrecúška boli hlavnou pomôckou, ktorú sme využívali na 3. čitateľských dielňach pre žiakov 3. a 4. ročníka dňa 13.11. 2019. Tentokrát žiaci čítali tradičné Rozprávky o psíkovi a mačičke, avšak čítali ich trochu netradične.

Najprv si žiaci z prvého vrecúška vytiahli otázku pred čítaním, na ktorú krátko odpovedali ako si predstavujú dej, postavy, čo sa asi podľa nich bude diať v príbehu atď.

Po prvom kole otázok deti opäť v relaxačnej, pokojnej atmosfére čítali vybranú rozprávku.

Neskôr si deti opäť vyberali z vrecúška otázky počas čítania. Tu mohli tvorivo dotvárať vlastný koniec príbehu, charakterizovať postavy, vcítiť sa do postavy a povedať, čo by urobili inak, čo ich Keď žiaci dočítali celú rozprávku, vyberali si otázky z vrecúšok s názvami: postavy, dej a prostredie a samostatne písomne odpovedali na vytiahnuté otázky. Výsledkom boli tvorivé mini projekty.

Zámerom čitateľských dielní bolo pomocou otázok tvorivo spracovať text, deti mohli sami pretvárať dej, nakresliť mapu prostredia, predstaviť si, čo by robili v koži hlavných postáv, aké darčeky by im darovali, ako by dej rozprávky vyzeral u nich doma a množstvo ďalších vlastných tvorivých spracovaní.