Čitateľský oriešok – 8. ročník celoslovenskej súťaže

Naša škola sa aj tento rok zapojila do zaujímavej čitateľsko-výtvarnej súťaže. Žiaci najprv vypracovali úlohy zamerané na čítanie s porozumením a druhou časťou bola výtvarná práca. celkového počtu vyše 35 000 prác odborná porota vybrala spolu 1 332 kresieb (333 kresieb za každý ročník).
       Výkresy, ktoré vybrala odborná komisia do finále, sú zverejnené na Facebooku RAABE, kde môžu hlasovať všetci žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť. Kresba s najväčším počtom ,,lajkov“ získa samostatné ocenenie. Ak chcete naše žiačky Viktóriu Brutvanovú, Natáliu Bodnárovú a Nikol Palkovú podporiť, môžete tak urobiť do 16. mája 2022 DO 12.00 HODINY!
 Ďakujeme všetkým za podporu.