Čitateľský oriešok – 7. ročník celoslovenskej súťaže

Finalisti prváčky z našej školy:
Bodnárová Natália
Brutvanová Viktória
Palková Nikol

Naša škola sa zapojila do zaujímavej čitateľsko-výtvarnej súťaže. Žiaci prváci najprv vypracovali úlohy zamerané na porozumenie a druhou časťou bola výtvarná práca. celkového počtu vyše 35 000 prác odborná porota vybrala spolu 1 332 kresieb (333 kresieb za každý ročník). No a našim žiakom sa podarilo dostať medzi finalistov!
       Výkresy, ktoré vybrala odborná komisia do finále, sú zverejnené na Facebooku RAABE, kde môžu hlasovať všetci žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť. Kresba s najväčším počtom ,,lajkov“ získa samostatné ocenenie. Ak chcete našich žiakov, vašich kamarátov a školu podporiť, môžete tak urobiť do 17. mája 2021 DO 12.00 HODINY! 
Tiež môžeme súťažiť aj o ocenenie: Ocenenie nakladateľstva RAABE, Ocenenie verejnosti. Ocenenie pre školy.

Zatiaľ to majú dievčatá pekne rozbehnuté a naša škola má výborné počty hlasov, preto sa isto potešia, ak im kamaráti, spolužiaci dajú svoj hlas. Ďakujeme všetkým za podporu.