Čitateľské dielne

Dňa 4.12.2019 sa na našej škole opäť uskutočnili čitateľské dielne, tentokrát s názvom Mikulášske tradície. Žiaci štvrtých ročníkov si vypočuli príbeh o sv. Mikulášovi a zoznamovali sa s Mikulášskymi tradíciami vo svete. Neskôr deti čítali rozprávku s Mikulášskou tematikou a k nej vypracovali úlohy na čítanie s porozumením, pri ktorých si precvičili učivo slovenského jazyka a matematiky. Pri výrobe magnetickej Mikulášskej čižmičky sa deti mohli započúvať do rozprávky o vianočnom stromčeku. Na záver deti odchádzali s vlastnoručne vyrobenou čižmičkou a sladkou odmenou, ale najmä s úsmevom a radosťou v očiach.