Čitateľské dielne

Kto bol Ezop, kto vystupuje v bájkach, aké poučenia nám bájky prinášajú? Na tieto aj iné otázky hľadali odpovede žiaci na čitateľských dielňach v školskej knižnici dňa 25.9.2019.
V prvej časti sa deti zahĺbili do čítania bájok v príjemnej relaxačnej atmosfére. Po čítaní opäť samostatne vyhľadávali dôležité informácie z prinesených kníh a nakreslili k bájke vlastnú ilustráciu.
Informácie o prečítanej bájke niektoré deti prerozprávali v krátkej diskusii. Dozvedeli sme sa o prefíkanej líške, o mestskej a vidieckej myši, o tom, ako môže aj slabá myš zachrániť silného leva a ešte veľa
iných informácií. Na konci každý žiak dostal na pamiatku čitateľskú
medailu. Veríme, že sme dielňami inšpirovali deti k čítaniu nielen
bájok a že sa s radosťou zúčastnia aj nasledujúcich čitateľských aktivít.