CERUZKOVÉ MÚZEUM

Dňa 19.6. žiaci l.D a III.C navštívili Ceruzkové múzeum, ktoré sa nachádza blízko bývalých Drienoveckých kúpeľov. Boli sme príjemne prekvapení týmto krásnym umeleckým prostredím.Žiaci videli neskutočné množstvo umeleckých prác výtvarných umelcov aj žiakov v prírode. Múzeum sa tvorí už 20 rokov a neustále pribúdajú nové a nové diela. Aj my sme si vychutnali výstavu ceruziek s výkladom pani lektorky, vyrobili si kresby z ceruziek, namaľovali vtáčikov. Potom sme videli krásne pávy, absolvovali prechádzku ku jaskynnému prírodnému útvaru. Cesta domov rýchlo zbehla, ale pekná inšpirácia bude ešte dlho pretrvávať.