Čerstvé hlavičky

Naša škola sa registrovala do 4. ročníka projektu Čerstvé hlavičky. O tom, ktoré základné a materské školy získajú ovocie a zeleninu na týždennej báze počas celého školského roka, rozhodne verejnosť hlasovaním.

Informácie k hlasovaniu:

Hlasovanie bude prebiehať od 28.4.-1.6.2022 na stránke www.cerstvehlavicky.sk

Hlasovať: – môže ktokoľvek, po tom čo sa zaregistruje svojím emailom a telefónnym číslom na vyššie uvedenej stránke – je možné každý deň, pričom každý deň je možné zahlasovať raz za školu a raz za škôlku. Teda každý môže v jeden deň odovzdať max. 2 hlasy (z toho 1 škole a 1 škôlke) – môžete nielen cez počítač, ale aj cez smartfóny. S registráciou Vám radi pomôžeme, hlasovanie budeme koordinovať. Verím, že sa nám to opäť podarí, tak ako po minulé roky.

Ďakujeme všetkým, ktorí budú ochotní zapojiť sa do hlasovania.