Čerstvé hlavičky na papieri

Naši žiaci sa zapojili do projektu spoločnosti Kaufland  „Čerstvé hlavičky „.

Úlohou bolo vyrobiť video, namaľovať výkres, napísať literárnu prácu. Každá trieda si vyrobila svoj projekt na tému : „Ukáž ako zdravo žiješ a vyhraj!“ Vybrali sme najlepšie a poslali do centrály do Bratislavy.