CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV ŽIAKOV 1. ROČNÍKA ZŠ

V dňoch 15. – 16. 10 prebehlo na  našej  škole povinné  Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1ročníka ZŠ.

Cieľom celoplošného testovania žiakov prvých ročníkov je odporučiť deťom (ich rodičom) druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady a môžu sa im venovať aj na výkonnostnej úrovni, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. Na testovaní spolupracujú Národné športové centrum, Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor.

Každé otestované dieťa dostane osvedčenie, ktoré bude obsahovať zoznam odporúčaných športov. Prepojenie na veľký informačný systém o športe pomôže sprostredkovať informáciu o dostupných športových kluboch v regióne, na ktoré sa môžu rodičia obrátiť a zapísať dieťa na daný šport. Modul testovania bude súčasťou informačného systému v športe, ktorý legislatívne upravuje zákon o športe.

Ďakujem pani učiteľkám za vynikajúcu organizáciu a príjemnej atmosféry počas m celého priebehu testovania a žiakom za mimoriadnu disciplínu.

M.Horváthová, ZRŠ

Zavrieť menu