Mini maratón žiakov ŠKD

  • Post Category:Aktivity / ŠKD

V pondelok, po MMM v Košiciach, sa dňa 2. 10. 2017 na školskom dvore uskutočnil tradičný detský  Mini maratón detí ŠKD. Deti podľa ročníkov (zvlášť…

Pokračujte v čítaní Mini maratón žiakov ŠKD

Skok do 1. triedy

  • Post Category:Aktivity / ŠKD

Dňa 27. 9. 2017 pripravili vychovávateľky pod názvom Skok do 1. triedy inauguráciu detí 1. ročníkov ŠKD na prvákov, navštevujúcich našu školu. Starší kamaráti…

Pokračujte v čítaní Skok do 1. triedy