Beseda so spisovateľkou

V piatok 18. 10. 2019 sa v školskej knižnici konala beseda so spisovateľkou Branislavou Hronskou. Zúčastnili sa jej triedy III.B a III.C, ktoré si pripravili dramatizáciu príbehu z knihy „Sníček“ a recitáciu piesní k príbehom z tejto publikácie. Pre pani spisovateľku vyrobili aj malý darček na zapisovanie snov: „Sníček – zápisníček“.
Keďže práve prebiehal literárny festival „Číta celá rodina“, aj my ako školská rodina sme prispeli hlasným čítaním z diel pani spisovateľky. Úryvky z kníh „Tajný život v lese“, „Ťuky a jeho dobrodružstvá“ a „Ťuky a stratený psík“ čítali nielen žiaci ale aj pani učiteľky, pani zástupkyňa i samotná pani spisovateľka. Tá v závere besedy odpovedala na zvedavé otázky tretiakov a povzbudzovala ich k tomu, aby nikdy neprestali čítať.