Beseda s RÚVZ

1.6. si naši druháci pripomenuli Medzinárodný deň detí netradične. Navštívila nás pracovníčka RÚVZ p. Gregová s asistentkami a porozprávala o prvej pomoci. Pútavou formou poučili deti o nástrahách zranení pri hrách, bicyklovaní či rôznych hrách vonku. Žiaci si vyskúšali aj dýchanie do figuríny. Tretiaci túto besedu absolvujú 2.6.  Žiakom sa beseda páčila.