Beseda s príslušníkom PZ – KYBERŠIANOVANIE

Dňa 9.12. sa v tretích ročníkoch uskutočnili prednášky na tému Kyberšikanovanie. Téma medzi žiakmi zaznamenala veľký záujem. Získali cenné informácie o nebezpečenstve na sociálnych sieťach. Vyskúšali si v modelových situáciách ako sa môžu niektorí ľudia na internete klamlivo predstavovať. Dozvedeli sa aj o tom, že cudzí ľudia, s ktorými by

komunikovali, nemusia mať vždy dobré úmysly. Beseda bola veľmi účinná a žiaci si uvedomili aké osobné informácie nie je vhodné na internet uverejňovať. Zahrali si aktivity a na záver všetky triedy dostali od pani policajtky diplomy za účasť v tomto programe.