Beseda o stomatohygiene

Dňa 12. a 13. októbra sa žiaci prvých tried zúčastnili na besede s pracovníčkou RÚVZ. Téma bola veľmi dôležitá – Stomatohygiena, alebo ako sa postarať o svoje zúbky. V úvode si žiaci pozreli rozprávku, kde zistili, že ústne zdravie je veľmi dôležité a potom im pani hygienička vysvetlila na čo nám zúbky slúžia, ako si ich správne čistiť, žiaci sa dozvedeli, že zúbky sú naše najtvrdšie kosti a aj strava, ktorú jeme je pre nich dôležitá. Na záver mali prváci ešte množstvo zvedavých otázok a príbehov ako im zúbky teraz vypadávajú.
Práve preto, že prechádzajú touto zmenou bola pre nich táto beseda užitočná a veríme, že si z nej zapamätali čo najviac a nebudú ich strašiť bolesti ako to videli v rozprávke o lakomom sysľovi. 🙂