Beh Ubuntu

Naša škola sa zapojila do projektu, ktorý nesie názov „Beh Ubuntu“. Tento projekt sa uskutočnil na hodinách TSV. So žiakmi na hodine telesnej výchovy pracovala pani psychologička, ktorá sa s deťmi rozprávala o tom, aké pocity prežívali pri výhre a aké pri prehre v nejakej súťaži, hrách, pretekoch. Nasledovala krátka aktivita, v ktorej cieľom bol beh z jednej strany na druhú a naspäť, najlepší bežec, ktorý dobehol do cieľa ako prvý, získal malú odmenu. Ale aby nebol víťaz len jeden a aby každý žiak zažil pocit toho, že je prvý, pani psychologička dala úlohu deťom, aby sa všetci chytili za ruky a prešli spoločne od jednej strany na druhú, aby spoločne prišli do cieľa. Tak každý žiak mal možnosť zažiť pocit víťazstva. V závere hodiny sa pani psychologička rozprávala s deťmi o tom, čo by spravilo radosť deťom v triede. Každý žiak povedal, ako by mohol spraviť radosť spolužiakovi, ktorý sedí po jeho pravej ruke, ak by bol smutný.