ASTROSHOW

Dňa 11.10.2021 sa žiaci 2. stupňa mali opäť možnosť dozvedieť niečo nové o vesmíre, hviezdach a planétach a aj o dobývaní vesmíru človekom. Občianske združenie Astronómia pre všetkých pre nich pripravilo unikátny a interaktívny projekt Vesmír vo virtuálnej realite.

Projekt pozostával z viacerých častí:

  • Premietanie v prenosnom planetáriu s témou kozmonautika a vesmírny výskum
  • Vesmír a planéty vo virtuálnej realite prostredníctvom VR okuliarov
  • Záverečný kvíz za účelom zopakovania znalostí

Akcia bola hradená z prostriedkov Americkej ambasády v Bratislave.

http://astroshow.sk/