Aktivity žiakov II. stupňa počas online vzdelávania

Sme zvyknutí sedieť v školách, triedach a stretávať sa so žiakmi dennodenne. Myslíme si, že ich máme „prečítaných“, že vieme, čo dokážu. Táto náročná situácia nás obrala o osobnú interakciu, no ukázala iné cesty ako vyučovať a cibriť schopnosti a zručnosti žiakov. A odhalila to, čo by sme možno za bežných okolností v našich žiakoch nevideli. Kreativitu, odhodlanosť a v neposlednom rade aj vytrvalosť, ktorá sa odzrkadlila v ich prácach. Niektoré z nich si môžete prezrieť.

Informačná webstránka o Luxemburgsku (žiačka 9 .ročníka)

Informačná webstránka o Dánsku (žiak 9 .ročníka)

Videoprojekt na hodinu techniky (žiačka 8. ročníka)

Informačná webstránka o Veľkej Británii (žiak 9 .ročníka)

Videoprojekt na hodinu techniky (žiak 8. ročníka)

Videoprojekt na hodinu techniky (žiačka 8. ročníka)

Videoprojekt na hodinu techniky (žiačky 6. a 8. ročníka) – časť 1, časť 2, časť 3

Videoprojekt na hodinu techniky (žiak 7. ročníka)

Videoprojekt na hodinu techniky (žiačka 7. ročníka)