Aktivity ŠKD

Som doma a deti ŠKD

je nová aktivita vychovávateliek s deťmi ŠKD, ktorá vznikla kvôli pandémii koronavírusu. Vychovávateľky zasielajú deťom formou Edu Page návrhy na rôzne aktivity, v súlade s plánmi výchovnovzdelávacích činností, prispôsobené domácemu prostrediu. Deti si ich môžu vybrať, ak majú chuť a čas a sami alebo s rodičmi ich zrealizovať. Spätnou väzbou sú informácie cez Edu Page, alebo fotografie výrobkov,  blahoželaní i krátkych videí. Priebežne budeme ich jedinečné práce zverejňovať.

Všetkým srdečne ďakujeme a veríme, že spolu všetko zvládneme!

 

Veľká noc v ŠKD

prebiehala  v tomto roku kvôli pandémii netradičnou a výnimočnou formou.

Vychovávateľky poslali deťom cez Edu Page plné košíky nápadov na veľkonočné pozdravy, ktoré mohli deti doma samé alebo s rodičmi vyrobiť a odfotiť svojím starým rodičom, s ktorými nemohli fyzicky byť a tak ich aspoň na diaľku mohli potešiť. Boli tam i inšpirácie na výrobky, ktorými si mohli deti skrášliť domácnosti a prezentácie, kde sa mohli oboznámiť s veľkonočnými tradíciami                   na Slovensku i v zahraničí.

Netradične zaslali vychovávateľky deťom aj recepty na veľkonočné maškrty. Deti potom posielali vychovávateľkám spätne ukážky svojich výtvorov. Žiaľ pre koronavírus boli ťahanovské aj naše veľkonočné tvorivé dielne zrušené.

 

Deň učiteľov a deti ŠKD

nadobudol toho roku vďaka koronavírusu inú formu. Deti posielali vychovávateľkám pozdravy a blahoželania formou pozdravov cez Edu Page.

Všetkým deťom a rodičom za blahoželania srdečne ďakujeme!