Aktivity ŠKD – Deň Zeme, zápis od ŠKD a Som doma2

Netradičný Deň Zeme v ŠKD

Deň Zeme v ŠKD bol kvôli pandémii koronavírusu v tomto školskom roku netradičný.  V dňoch 21. 4. až 30. 4. 2020 vyhlásili vychovávateľky formou edupage alebo cez maily výtvarnú súťaž Naša modrá planéta pre všetky deti ŠKD. Najprv deťom posielali rôzne motivačné prezentácie, nápady a linky      na stránky s environmentálnou tematikou. Týkali sa všetkých oblastí: triedenia, recyklácie odpadov,  živočíšnej i rastlinnej ríše. Technika, formát a veľkosť boli ľubovoľné. Deti mohli kresliť doma i vonku na prechádzke v prírode, či v záhradke. Potom vychovávateľky ich výtvory spätne cez edupage alebo maily  zozbierali. To, čo sa deťom na Zemi páči, ako by mala vyzerať, ako by sa človek mal správať k Zemi je zhrnuté v ich prácach, ktoré sú zverejnené aj na stránkach školy.

Všetkým deťom, ktoré sa do súťaže zapojili udeľujeme pochvalu a tešíme sa budúci ročník tejto súťaže!

 

ŠKD a zápis detí do 1. ročníka

V dňoch 16. 4. 2020 a 17. 4. 2020 sa uskutočnil na našej škole zápis detí do 1. ročníka. Kvôli pandémii koronavírusu bol elektronickou alebo písomnou  formou bez detí len s rodičmi. Tradičné darčeky pre budúcich prvákov stihli vyrobiť niektoré deti ešte v ŠKD, no pripravili ich hlavne vychovávateľky doma počas Home Office.  Všetky výrobky im však budú odovzdané pravdepodobne až na začiatku nového školského roka.

Na našich nových prváčikov  sa už teraz tešíme, i keď sme sa ani na DOD ani na zápise osobne s nimi nestretli!

 

Som doma 2

O tom, že deti rady kreslia, maľujú a vyrábajú svedčia krásne obrázky a výrobky, ktorých fotografie denne prichádzajú vychovávateľkám na edupage, alebo v mailoch. Deťom ďakujeme a tešíme sa na ďalšie fotografie. Svojim zodpovedným správaním spolu porazíme koronu.