Aktivity ŠKD

Vianočné tvorivé dielne v ŠKD

Pred vianočnými prázdninami 2020 pripravili vychovávateľky netradične tvorivé dielne pod názvom Vianočné majstrovanie. Akciu zorganizovali pre deti kvôli opatreniam proti šíreniu koronavírusu COVID 19 v triedach. Deti si vyrábali rôzne vianočné ozdoby na stôl i stromček, niektorí i svietniky pre potešenie.  Vlastnoručne zhotovené práce z rôznych materiálov zdobili nástenky, triedy a neskôr aj  domácnosti  detí.

Škoda, že pre pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu COVID 19 sme sa nemohli zúčastniť na ťahanovských vianočných tvorivých dielňach a nemohli sme predstaviť výrobky detí ani na ťahanovských vianočných trhoch.

Ozdoby na vianočný stromček v školskej knižnici a ŠKD

 Začiatkom decembra 2020 vyrábali deti niektorých oddelení ŠKD drobné vianočné ozdoby na stromček do zrenovovanej miestnosti školskej knižnice.  Anjeliky,  hviezdičky, visiačikovia Mikulášovia s rolničkami, rybičky a iné drobnosti z papiera i rôznych materiálov sa pekne vynímali na novom vianočnom stromčeku.

Pár väčších ozdôb a zvončekov s vianočnými odkazmi ozdobilo i vianočný stromček pred školou.

Mikuláš v ŠKD

Dňa   4. 12. 2020 deti potešilo popoludňajšie Mikulášske posedenie všetkých oddelení ŠKD. Kvôli opatreniam proti šíreniu koronavírusu COVID 19 sa akcia uskutočnila v triedach. Deti  zarecitovali a zaspievali pripravené básničky a pesničky. Každý dostal malú čokoládovú sladkosť a balíky s darčekmi pod stromček čakajú deti v čase, keď sa všetci vrátia do svojich oddelení.

Šarkaniáda v ŠKD

novembrových dňoch 2020 zorganizovali vychovávateľky deťmi ŠKD obľúbenú Šarkaniádu. Nad školským ihriskom sa vznášali postupne v jednotlivých dňoch krásne šarkany rôznych veľkostí, farieb, druhov, kúpené aj vlastnoručne vyrobené. Deti behali, výskali a šarkany lietali, i keď občas sa im navzájom zamotali.  Deťom sa akcia veľmi páčila.

Výtvarná súťaž v ŠKD

V novembrovom týždni 16. – 20. 11. 2020 v rámci Týždňa boja proti drogám sa uskutočnila výtvarná súťaž detí ŠKD všetkých ročníkov v navrhovaní plagátov s protidrogovou tematikou pod názvom Túžiš po zdravom živote?  Ži bez drogy!  Víťazné plagáty sú vystavené na paraváne na chodbe školy pred školskou jedálňou, ostatnými si vyzdobili deti oddelenia. Dôležité je, že tejto vážnej problematike sa dozvedajú a rozprávajú už deti v mladšom školskom veku. Deti si túto tradičnú akciu veľmi obľúbili.

                                                                   

Jesenné tvorivé dielne v ŠKD

Koncom októbra 2020 uskutočnili vychovávateľky tvorivé dielne pod názvom Jesenné majstrovanie. Akciu zorganizovali vychovávateľky pre deti netradične kvôli opatreniam proti šíreniu koronavírusu COVID 19 v triedach. Deti si vyrábali samostatne i v skupinách z rôznych materiálov i rôznymi technikami ježkov, sovy, jabĺčka, tekvice, netopierov, halloweenské obrázky i pani Jeseň.  Ich práce zdobili nástenky v triedach a neskôr sa s nimi potešili i doma.

Odvážnejší vyrezávali v triede i tekvice, no deti aj vychovávateľky mrzí, že svetlonosy nemohli potešiť druhákov počas tradičného Magického večera, ktorý sa kvôli pandemickým opatreniam nemohol uskutočniť.

    Jesenné pozdravy seniorom a ŠKD

Pri príležitosti Októbra – Mesiaca úcty k starším sa zapojili 2 oddelenia ŠKD do celoškolskej  a celomestskej akcie pod názvom Napíš list, poteš srdce, ktorú organizovala školská knižnica MMK Košice. Prváci vyrobili pozdravy a tretiaci vpísali básničky, blahoželania, či odkazy pre seniorov.