Aktivity na hodinách informatiky a techniky

Aby hodiny techniky a informatiky neboli nudné, len teoretické, venujú sa žiaci aj praktickým záležitostiam.

Na informatike si najprv rozložia a potom poskladajú skutočný počítač. Funkciu počítača si overia jeho spustením a doteraz fungovali všetky 🙂

Na hodinách techniky myslia aj na iné tvory, ktorým sa v zime zíde pokrm a preto vyrábajú tukové kŕmne zmesi pre vtáčiky.