Ako vidím Európu ja – súťaž

 

V stredu 24.4.2019 sa na našej škole konala súťaž podporovaná mestom Košice a Radou rodičov našej školy, ktorej názov a zameranie sa nieslo v európskom duchu. Žiaci zo zúčastnených škol mohli prezentovať svoj pohľad na Európu dnešných dní či už vo forme videa, prezentácie alebo krátkej animácie.

Porote a širokému publiku boli prezentované informácie z kultúrnej i geografickej oblasti alebo poznatky zo zvieracej ríše.

Veríme, že sa súťaž páčila nielen oceneným súťažiacim, ale aj ostatným zúčastnením a motivovala ich k ďalšej tvorivej činnosti.

Ukážky súťažných prác: