Akcie ŠKD

Ovocno-zeleninový deň v ŠKD

                    Tradičný Ovocno-zeleninový deň si v roku 2020 uskutočnili vychovávatelia popoludní v oddeleniach ŠKD vlastným spôsobom, pretože ho ovplyvnili hygienické opatrenia v boji proti šírenie koronavírusu COVID 19. Deti si doniesli rôzne druhy ovocia, zeleniny a spoločne z nich vytvorili rôznorodé zaujímavé chutné jedlé obrazce, niekde kreslili Ovocníčkov. Poznávali známe i menej známe druhy ovocia a zeleniny, diskutovali o vitamínoch a iných zaujímavostiach a  na záver sa uskutočnili ochutnávky. Netrvalo dlho a ovocie i zelenina skončili v ich bruškách. Deťom sa popoludnie veľmi zapáčilo.

 

Skok do 1. triedy detí ŠKD 

Dňa 23. 9. 2020 pripravili vychovávateľky pod názvom Skok do 1. triedy inauguráciu detí 1. ročníkov ŠKD na prvákov, navštevujúcich našu školu. Starší kamaráti im povedali prvácky sľub a prváci ho po nich zopakovali. Akciu ovplyvnilo daždivé počasie, preto sa konala na chodbách školy. Fyzické schopnosti si prváci preverili v 4 disciplínach: skok do diaľky z miesta, hod do odpadkového koša papierovou guľou, priamy beh so šlabikárom na hlave a slalom s táckou zo ŠJ a to všetko samozrejme s aktovkou na pleciach! Po úspešnom absolvovaní a predvedení školáckych športových výkonov dostali všetci diplomdarčekovú aktovku so sladkosťou.

Ďakujeme štvrtáčkam za program a sľub pre prvákov.

Prvákom prajeme veľa školských úspechov!

 

Deň detí ŠKD na kolieskach 

Počas Európskeho týždňa mobility v piatok 18. 9. 2020 využili vychovávateľky ŠKD  krásne slnečné počasie na zorganizovanie akcie pre deti ŠKD pod názvom Deň na kolieskach. Deti, ktoré už stáli na kolobežkách, i tie, ktoré to opatrne, ale s odvahou urobili po prvýkrát, sa s radosťou vydali na súťažné i nesúťažné kolobežkovanie na školskom dvore i pred školou. Deti si doniesli rôzne druhy kolobežiek obyčajné, s veľkými i malými kolieskami, staršie i najnovšie typy. Akcia sa všetkým veľmi  páčila, deti sa vyšantili a zabavili.

Ďakujeme deťom, ktoré priniesli kolobežky!