A ja malý, neveličký, vinšujem vám pomaličky, zdravie, šťastie rodine, nech všetko zlé pominie…

Štvrtáci z 4.B triedy sa pod vedením pani učiteľky Somošovej pripravujú na rozhlasovú reláciu, ktorá nám priblíži Zvyky a tradície počas vianočných sviatkov.
Aj dnes je dôležité pripomínať si zvyky, ktoré naši predkovia dodržiavali a aspoň niektoré uchovať aj pre ďalšie generácie. Mnoho žiakov pri otázke čo je to vinš, alebo či nejaký poznajú odpovedia, že nevedia, nepoznajú. Za vianočnú koledu považujú pieseň Rolničky a mnoho iného….
Vidíme, že štvrtáci sa pripravujú na svoje moderovanie relácie svedomito a už teraz sa tešíme na reláciu, ktorá nám priblíži tradície slovenských Vianoc.