IT Akademia partner # hodnotenie v záverečnej bilancii Školskej olympiády Košice 2016, 2017 a 2018 základná škola Najúspešnejšia a najvšestrannejšia

nezmeškajte ani jednu

Moje obľúbené miesto na Zemi

Vážení záujemcovia, vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu s ľútosťou oznamujeme, že sa prezenčná forma 2. ročníka súťaže ZŠ Belehradská 21

Oznam školskej jedálne

Oznamujeme stravníkom II. stupňa (hlavne 5.ročníky a noví stravníci), ktorí ešte nemajú uhradený doplatok za stavu v sume 2,40 €

ZBER GAŠTANOV

Základná škola Belehradská 21 v Košiciach vyhlasuje ZBER GAŠTANOV Začiatok zberu: september 2020 Ukončenie zberu: Ukončenie zberu bude neskôr spresnené neskôr,

Oznam ŠKD

Od 16.9. 2020 /ST/ bude prevádzka ŠKD pred vyučovaním – Ranná – prebiehať v pôvodnom režime od 6:00 hod. v triede

Voľby do rady školy

Vážení rodičia, dňa 8.9. 2020 sa na triednych aktívoch ZRPŠ uskutočnia voľby do Rady školy pri ZŠ Belehradská 21 Košice

Oznam pre rodičov žiakov 1. ročníka

Z dôvodu dodržania pandemických opatrení  sa ruší hromadný slávnostný ceremoniál pre žiakov 1.ročníka. Žiaci a ich rodičia sa zhromaždia na školskom

NAŠE AKTIVITY

v školskom roku 2019/20

Privítanie prvákov

Na známosť sa všetkým dáva mimoriadna, zvláštna správa. Tak, ako vždy v tomto čase začína sa škola zase! Školská brána otvorená, písmenami podoprená. Kto do nej

Didaktické hry

Už tradične sa aj v tomto roku žiaci prvého stupňa zúčastnili pobytu v prírode a absolvovali Didaktické hry.  V areáli Anička si vyskúšali rôzne aktivity.

PRÁZDNINOVÁ BRIGÁDA 9.C

Aj takto netradične strávili prázdniny žiaci z 9.C  Adelka, Barborka, Veronika  a Robko, ktorí zareagovali na moju výzvu  a prišli pomôcť  pri maľovaní triedy. Bol to veselý,  ale predovšetkým

Oceňovanie reprezentantov školy

Tento školský rok bol síce niečím iný, no napriek tomu našu školu úspešne reprezentovalo a šírilo jej dobré meno hneď niekoľko desiatok žiakov, na ktorých

JAZYKOVÝ KVET 2020

Druhá polovica tohto školského roka bola netradičná v rôznych smeroch. Koronakríza ovplyvnila vzdelávanie i aktivity s ním spojené. Mnohé plánované súťaže sa nekonali, niektoré zase

S úsmevom proti korone

To, že úsmev je najlepšia zbraň proti korone, ukázali aj naši žiaci prostredníctvom výzvy: S úsmevom proti korone! Výzva trvala od 4.5.2020 do 31.05.2020. Bojovníci proti

Koronavírus očami druhákov a štvrtákov

Vychovávateľky vyhlásili v 3. májovom týždni výtvarnú súťaž Koronavírus mojimi očami. Druháci a štvrtáci mali možnosť nakresliť ľubovoľnou technikou alebo vyrobiť podľa vlastnej fantázie tento zákerný vírus