Deň bez internetu – súťaž ZŠ Belehradská 21

Cieľ súťaže: Povzbudiť kreativitu a originalitu tvorby a prejavu žiakov v sociálnej interakcii, ako aj podporiť rozvoj technicko-informatických zručností pri práci s IKT.

 Téma:  Internet! Žijeme s ním neustále. Neprejde deň, aby sme internet nevyužili. Či už ide o vyhľadávanie dôležitých informácií alebo zábavu, stal sa každodennou súčasťou nášho života.

Avšak čo by bolo, keby….sme jeden deň strávili bez internetu. Samozrejme nie v teoretickej rovine. Vašou úlohou bude naozaj jeden celý deň existovať bez internetu, bez toho, aby ste skontrolovali e-mailové účty, sociálne siete, zahrali sa, pozreli videá. Vyskúšajte to! Získali ste niečo? Alebo ste niečo stratili?

Vaše zážitky, či už obohacujúce alebo obmedzujúce, spracujte vo Vami vybranej forme.

Vyhlasovateľ súťaže: ZŠ Belehradská 21 v Košiciach, Belehradská 21, 04013 Košice

Registrácia účastníkov a posielanie súťažných prác: do 20.5.2022 (vyplnené prihlášky a súťažné práce poslať na e-mailovú adresu  informatika@zsbelehradska.sk)

Vyhodnotenie súťaže: 3.6.2022

Súťažné podmienky:

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci II. stupňa ZŠ a 1. a 4. ročníka osemročných gymnázií
 2. Úlohou je vytvoriť výtvarné buď výtvarné dielo v elektronickej podobe, prezentáciu, krátke video alebo animáciu na danú tému
 3. Jeden súťažiaci môže do súťaže poslať len jednu súťažnú prácu
 4. Formát prác:
  1. Výtvarné dielo – formát .jpg, .bmp minimálne 800×600 pixelov, vypracované v ľubovoľnom grafickom editore (v pravom hornom rohu zobraziť názov diela)
  2. Prezentácia – Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat, Prezi
  3. Video – formát .mp4 (spustiteľné v programoch VLC, Windows Media Player)
  4. Animácia – formát .gif
 5. Maximálny počet snímkov prezentácie je 15. Maximálna dĺžka videa, resp. animácie – 4 min.

 

 1. Prihláškusúťažnú prácu je potrebné zaslať na e-mailovú adresu informatika@zsbelehradska.sk najneskôr do 5.2022
 2. Počet súťažných prác na zúčastnenú školu nie je obmedzený
 3. Porota bude hodnotiť originalitu spracovanie námetu, technickú, obsahovú a grafickú kvalitu práce, ako aj dodržanie súťažných podmienok tvorby prác. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň
 4. Po vyhodnotení súťaže budú ocenení výhercovia kontaktovaní prostredníctvom kontaktného e-mailu uvedeného na prihláške

Odporúčania:

Odporúča sa, aby jednotlivé práce boli samostatné a nezávislé na použitom prezentačnom softvéri

Prihláška