Vážení rodičia, milí žiaci,

teší nás Váš záujem zapojiť sa do zberu papiera aj tento školský rok. Výrazne tým prispievame k zníženiu odpadu a jeho opätovnému použitiu. Motiváciou pre zber sú aj odmeny pre triedy a jednotlivcov. Čo nás však neteší, je skutočnosť, že výkupná cena zberového papiera klesla v priebehu posledných dvoch rokov štvornásobne (v súčasnosti 0,02 €/kg). Navyše v prípade zberu lepenky (výkupná cena klesla na 0,- €) vzniká spracovateľský poplatok na jej recykláciu (0,05 €/kg) .

V tejto súvislosti Vás prosíme, aby ste do zberu, ktorý organizuje naša škola neprinášali vlnitú či hladkú lepenku (kartón).

V prípade väčšieho množstva papiera máte možnosť tento odviesť na pobočku fi. Zberné suroviny Žilina a.s., Magnezitárska 16, Košice (partnerská firma), vydané potvrdenie odovzdáte škole.

Ďakujeme za pochopenie