Vianočné aktivity ŠKD

Vystúpenie detí ŠKD pred MÚ Ťahanovce

Dňa 13. 12. 2019 vystúpili aj deti 7. oddelenia nášho ŠKD v rámci vianočného programu našej školy na vianočných ťahanovských trhoch. S pani vychovávateľkou nacvičili pásmo vianočných piesní a vinšov a predstavili ho návštevníkom i svojim rodičom, či starým rodičom v priestore pred MÚ na sídlisku Ťahanovce. I keď s trochou trémy, pásmo sa im podarilo a odmenou pre všetkých bol potlesk divákov a hrdosť rodinných príslušníkov.

Vianočná výstava ŠKD na ťahanovských trhoch

Popoludní dňa 13. 12. 2019 vystavovali v pasáži na ťahanovských výstavných trhoch pred MÚ vychovávateľky s deťmi už tradične práce detí ŠKD s vianočnou tematikou pod názvom Veselé Vianoce! Ponúkli inšpiráciu na výzdobu vianočného stola, stromčeka, prípravu darčekov pre malých i veľkých, rodičov, deti aj okoloidúcich.

Ďakujeme tretiakom za prezentáciu výrobkov ŠKD na trhoch.

Medzinárodná návšteva učiteľov a ŠKD

V polovici novembra tohto roka zavítala medzinárodná návšteva učiteľov z krajín ako Česko, Maďarsko, Španielsko, či Poľsko aj do 9. oddelenia školského klubu detí. Popoludnie bolo venované slovenskému ľudovému folklóru, deti zdobili krojované postavy, vtáčikov a dotvárali ich ornamentmi. Hostí zo zahraničia zaujala aj výstava predmetov a tradičnej výšivky. Deti si pre návštevu pripravili drobné suveníry, ktorými ich obdarovali.