3. ročník – Pracovné vyučovanie v kuchynke

Tretiaci z 3.C vymenili na chvíľu svoju triedu za kuchynku a hodinu Pracovného vyučovania,
kde sa naučili pracovný postup pri príprave pomazánky si užili aj prakticky. Tieto hodiny sú pre žiakov
veľmi užitočné, zaujímavé a vidia priamo v škole, že to čo sa naučia teoreticky má praktické využitie v živote. Výborným záverom bolo, že si na pripravenej chutnej pomazánke pochutili cez desiatovu prestávku.