24. ročník festivalu vedy a techniky AMAVET

 

Cieľom festivalu je už 24 rokov rozvíjať u mladých ľudí tvorivého ducha vo vede a technike, vytvoriť kontinuitu vzdelávacieho procesu stredných a vysokých škôl, orientovanú na potreby praxe.

Žiaci stredných škôl, ale aj žiaci II. stupňa základných škôl, môžu v školskom roku 2021/22 prihlasovať svoje vedátorské projekty individuálne alebo v dvojčlenných tímoch. Žiaci svoju vedecko-výskumnú činnosť prezentujú v kategóriách: Biológia, Chémia, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia, Spoločenské vedy. Dátum ukončenia registrácie projektov pre všetky krajské kolá je 6. októbra 2021 (vrátane).

Najúspešnejší súťažiaci z krajských kôl postupujú na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Formu realizácie súťaže prispôsobíme aktuálnym podmienkam COVID automatu a budeme o nej informovať na webovej stránke súťaže www.festivalvedy.sk.

Festival vedy a techniky AMAVET je schválenou súťažou pre žiakov ZŠ a SŠ v kat. B
a jej spolu-vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Propozície účasti na festivale nájdete tu.