22.apríl – Deň Zeme

Témou Dňa Zeme 2022 je: Investuj do našej planéty. Je pre ľudstvo životodarným, fascinujúcim a nenahraditeľným domovom. V tento deň je zároveň
ideálna možnosť upozorniť na náš ničivý spôsob života a aspoň malým prispením k jej ochrane jej pomôcť k lepším zajtrajškom. Pokiaľ sa pýtate čo darovať planéte Zem k jej sviatku, odpoveď znie: nové ľudské myslenie a strategické smerovanie, ktoré dokáže zabezpečiť rovnováhu medzi spoločenskými, hospodárskymi a environmentálnymi faktormi.
Aj naša škola sa každoročne zapája do tejto akcie. Žiaci si tento deň pripomínajú rôznymi aktivitami. Rozprávajú sa o dôležitosti recyklácie, zberu a
triedenia odpadov, šetrenia energie. Na hodinách výtvarnej výchovy a informatiky venujú výtvarné práce našej Zemi, na hodinách slovenského jazyka píšu poéziu a prózu s touto tematikou. Poprajme našej Zemi ešte veľa krásnych a slnečných dní a posnažme sa chrániť jej bohatstvo nielen pre seba , ale aj pre ďalšie generácie.
A nezabúdajte, že zem sa teší dotyku vašich bosých nôh a vietor sa túži pohrávať s vašimi vlasmi. Lebo : Kto sadí stromy, miluje nielen seba, ale aj druhých. Pobyt v prírode vám nikto a nič nenahradí.