22.3. SVETOVÝ DEŇ VODY

Voda je kolískou života na našej planéte. Bez nej by život nemohol existovať. Je dôležitá pre rastliny , živočíchy a aj pre samotného človeka.

     Má zásadný vplyv na ľudské zdravie. Bez potravy človek vydrží niekoľko týždňov, ale bez vody iba pár dní. Pravidelné umývanie rúk je napríklad jeden z najlepších spôsobov ako odstrániť baktérie a predchádzať tak prenosným ochoreniam. Človek každý deň potrebuje prístup k vode na pitie, varenie a osobnú hygienu. Napriek obrovskému pokroku zaznamenanému za posledných 10 rokov, na svete stále nemá prístup k zabezpečeným vodným zdrojom pitnej vody 748 miliónov ľudí a 2,5 miliardy ľudí nemá verejnú kanalizáciu.

    Aj naša škola každoročne organizuje rôzne aktivity venované tomuto dňu. Kreslíme, vyrábame, hráme sa , alebo počúvame relaxačnú hudbu. Aj dnes to nebolo ináč. Naši žiaci si s triednymi učiteľkami pripomenuli tento deň prezentáciami, projektmi, rôznymi výtvarnými prácami a rozhlasovou reláciou.