Testovanie prvákov

   V školskom roku 2018-19 bol spustený do prevádzky Informačný systém testovania žiakov (ISTŽ), ktorého hlavným cieľom je poskytnúť rodičom dieťaťa…

Pokračujte v čítaní Testovanie prvákov