Perohryz

PEROHRYZ je súťaž mladých novinárov. V tomto školskom roku sa konal jej tretí ročník. Redakčný tím nášho časopisu si zmeral…

Pokračujte v čítaní Perohryz