Skok do 1. triedy

Dňa 27. 9. 2017 pripravili vychovávateľky pod názvom Skok do 1. triedy inauguráciu detí 1. ročníkov ŠKD na prvákov, navštevujúcich našu školu. Starší kamaráti…

Pokračujte v čítaní
Zavrieť menu