VSE City Run

Na desiatom ročníku charitatívneho behu VSE City Run v centre Košíc sa 3. mája 2018 zúčastnilo niekoľko žiakov školy. Niektorí bežali samostatne, iní s rodičmi, alebo za športové kluby, ktoré navštevujú. Reprezentovať našu školu, sa však rozhodli títo žiaci: Tobias Takáč (3.D); Jaromír Jankovics (6.A); Viktória Puškašová (7.B); Radoslav Šterbák a Patrik Kaľata (9.A).
Behu sa zúčastnilo celkovo 2540 účastníkov a výťažok z podujatia, ktorý činí 7 094 €
organizátori tento rok odovzdali o.z. Usmej sa na mňa z Košíc. Jeho členmi sú rodičia, lekári a učitelia, ktorí sa zasadzujú o integráciu sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti.
Za spoluprácu sa chcem poďakovať p.učiteľke Mgr. Ivane Losenskej a ďalším pedagógom.

Asistent učiteľa Mgr. Tomáš Michalík