14.február – Deň svätého Valentína

V kalendári má Deň svätého Valentína svoje pevné miesto 14. februára. Tento sviatok je o láske a vyznaniach a pre niektorých je najkrajším sviatkom roka.

Svätý Valentín bol kňaz, ktorého 14. februára roku 269 umučili. Cisár vydal nariadenie, ktoré zakazovalo uzatvárať manželské zväzky. Biskup Valentín, ktorý bol ale láske naklonený, tak aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil mladé páry. Vo väzení, kde čakal na svoju popravu, sa zamiloval do slepej dcéry väzenského dozorcu. Pevnou vierou a láskou prinavrátil svojej milovanej zrak a na rozlúčku jej napísal odkaz: Od Tvojho Valentína. Odtiaľto teda pochádza zvyk valentínskych pohľadníc.

Týždeň pred Dňom svätého Valentína sa v našej škole niesol v znamení lásky. Aj na hodinách anglického jazyka sme si tento deň pripomenuli. Na našej škole prebehla súťaž o najkrajšiu valentínsku pohľadnicu. Žiaci boli tvoriví, jedna „valentínka“ bola krajšia ako druhá. Po vyhodnotení tých najkrajších ste si všetky výtvory mohli pozrieť na výstavke oproti školskej jedálni a presvedčiť sa o šikovnosti našich žiakov.

A tu sú naši výhercovia:

  1. miesto – Nikol Lévaiová 7.C
  2. miesto – Emma Starková 5.A,  Betka Bačová 5.A
  3. miesto – Saška Bujnovská, Sofia Fuseková 7.C, Lucka Petrová 6.A