Testovanie pohybových predpokladov

17.10. a 19.10. sa uskutočnilo na našej škole testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka. Ide o celoštátny projekt, ktorý sa uskutočňuje v októbri na všetkých školách. Cieľom je zistiť , na aký šport má dieťa predpoklady.

Pozostáva z daných disciplín:
1. telesná výška a telesná hmotnosť
2. predklon v sede s dosahovaním
3. opakovaná zostava s tyčou
4. výdrž v zhybe nadhmatom
5. skok do diaľky z miesta
6. ľah-sed
7. kotúľanie 3 lôpt
8. člnkový beh 4 x 10 m
9. vlajková naháňačka
10. viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov.
Žiaci sa pri plnení disciplín zahrali a  zasúťažili si.