Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Tento rok prebieha už 8.ročník, hlavnou témou zostáva výstižné „#BeActive“, ktoré má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne. Aj tento rok sa naša škola zapojila, I. aj II.stupeň,  do akcie „Európsky týždeň športu“. Pod heslom „rozhýbme školu“ sme sa aktívne hýbali pri plnení aktivity, ktorú pripravili učitelia
telesnej výchovy p. Leško a p. Salák. Európsky týždeň športu rozhýbal našu školu a spoločne sme urobili niečo pre seba a svoje zdravie.