1. december – Svetový deň boja proti AIDS

Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Symbolom boja proti AIDS je červená stužka, ktorá svojou farbou reprezentuje krv a život.

Napriek dištančnému vzdelávaniu na našej škole nezabúdame na prevenciu a aktivity vplývajúce na výchovu a vzdelávanie našich detí. Aj pri takejto naoko chúlostivej téme je veľmi dôležité poznať odborné informácie, ktoré nás vedú neskôr k zodpovednému správaniu. Práve preto sme si spoločne so žiakmi druhého stupňa pripomenuli tento významný deň a vyrobili si aj symbol boja proti AIDS, ktorým je červená stužka.

3.decembra sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili na online preventívnej aktivite organizovanej prostredníctvom CPPPaP. Aktivitu viedli skúsené pracovníčky centra pod vedením Mgr. Borgoňovej a zároveň sa jej zúčastnili aj školská psychologička Mgr. Tizslaviczová a koordinátorka vo výchove a vzdelávaní Mgr. Vasilenko. Žiaci siedmeho ročníka dostali odborný výklad interaktívnou formou a zároveň si mohli svoje vedomosti overiť v online kvíze. Počas aktivity sa rozbehla zo strany žiakov príjemná diskusia a verím, že všetky otázky, ktoré ich zaujímali, boli zodpovedané.

Tohto týždňové aktivity sme uzavreli heslom: „Život je to najcennejšie, čo mám, a preto si ho budem chrániť.“